Hoàng Thị Thương

Thời gian Thứ 2 30/11 Thứ 3 01/12 Thứ 4 02/12 Thứ 5 03/12 Thứ 6 04/12 Thứ 7 05/12 Chủ nhật 06/12

Theo nghiên cứu khoa học, 25 phút học 1 thầy - 1 trò là thời lượng lý tưởng cho việc học tiếng Trung mỗi ngày, giúp trí não tập trung cao độ và phát huy tối đa khả năng tiếp thu, ghi nhớ sâu