Truyện tranh: Con quạ uống nước (乌鸦喝水)

Hôm nay mời các bạn cùng học tiếng trung theo truyện tranh vui con quạ khát nước. 

1。一只乌鸦口渴了。

Yī zhǐ wūyā kǒu kěle.

Có một con quạ khát nước.

 

2。发现了半瓶水。

Fāxiànle bàn píng shuǐ.

Phát hiện được nửa chai nước.

3。可是瓶口太小水太少,它喝不到水。

Kěshì píng kǒu tài xiǎo shuǐ tài shǎo, tā hē bù dào shuǐ.

Nhưng mà miệng chai quá nhỏ, nước quá ít, nó uống không được nước.

4。它想到了一个好办法,用石子把瓶子填满。

Tā xiǎngdàole yīgè hǎo bànfǎ, yòng shízǐ bǎ píngzi tián mǎn.

Nó nghĩ ra một cách hay, dùng đá lắp đầy chai.

5。它跑了一趟又一趟。

Tā pǎole yī tàng yòu yī tàng.

Nó chạy đi một chuyến rồi lại về một chuyến.

6。终于!水快要满了!

Zhōngyú! Shuǐ kuàiyào mǎnle!

Cuối cùng! Nước sắp đây rồi!

7。哎呀!再装一粒石子就够了!

Āiyā! Zài zhuāng yī lì shízǐ jiù gòule!

Chao ôi! Bỏ thêm một cục đá nữa là đủ rồi!

8。这时。。。

Zhè shí...

Lúc này...

9。倒~

Dǎo~

Đổ~

10。就连。。。

Jiù lián...

Tiếp tục...

11。最后一滴也。。。

Zuìhòu yīdī yě...

Một giọt cuối cùng cũng...

 

12。丢!

Diū!

Ném!

----- ^^ -----

TỪ VỪNG:

乌鸦 (wūyā): con quạ

口渴 (kǒu kě): khát nước

发现 (fāxiàn): phát hiện

半瓶 (bàn píng): nửa bình, nửa chai

瓶口 (píng kǒu): miệng bình, miệng chai

办法 (bànfǎ): biện pháp, cách

石子 (shízǐ): đá

填满 (tián mǎn): lấp đậy

一趟 (yī tàng): một chuyến

终于 (zhōngyú): cuối cùng

一滴 (yīdī): một giọt

倒 (dǎo): đổ

丢 (diū): ném, quăng